Artikler af Gabriel A. Goldberg

Historien om Balak og Bileam i fjerde Mosebog er temmelig usædvanlig, ikke kun fordi den involverer et talende æsel. Fjerde Mosebog handler om historien om Israels børn og de religiøse instruktioner, som de modtog under deres vandring fra Sinaj bjerg til Det forjættede Land. Men i én episode, der fylder hele tre kapitler, indtager to ...

Hvorfor hentyder Jesus i Bjergprædikenen til den højre kind (Matt. 5,39)? Han kunne have sagt venstre kind eller slet ikke talt om nogen bestemt kind. Var det et tilfældigt valg, eller var det med vilje? Forestil dig én, der står foran dig, parat til at slå dig. Uanset, om han slår med flad hånd eller ...

I vores sidste udgave diskuterede vi Bjergprædikenen. I den lærte Jesus eksplicit om trofast lydighed over for Torah’en eller Loven og understregede dens bestandighed ved at henvise til en rabbinsk fortælling om bogstavet ”yod” og ”tøddelen”. Vi vil nu komme mere bredt ind på de seks modsatrettede erklæringer, Jesus kom med i samme prædiken. Hver ...

– Var Jesus i strid med rabbinerne? Mag. art. Gabriel A. Goldberg Alt for ofte har kristne kommentatorer fortolket Bjergprædikenen som en lektie om Jesu læres overlegenhed i forhold til rabbinernes lære, om Kristi lov i forhold til Mose lov. Eller mere bredt: om kristendom i forhold til jødedom. Holdningerne er i dag mere nuancerede, ...

Da Abraham løftede kniven for at slagte sin søn Isak på alteret, råbte en engel til Abraham og sagde: ”Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn” (1. Mos. 22, 12). Kristne refererer til denne begivenhed som ...

There is a bizarre incident early in the book of Exodus that reveals a fundamental principle about God’s relationship with Israel. Brief, it seems secondary to the bigger story of the Exodus. It is, however, at the very heart of the matter. Importantly, the strange episode draws our attention to events today. It serves as ...