Föredrag Video

Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte!


Dr. Herbert Hillel Goldberg